13/03/2024
Одобрени кандидати за съдебни заседатели в Окръжен и Районен съд

Доклад и списъци на одобрените кандидати за съдебни заседатели в Окръжен и Районен съд и протокол от заседанието на комисията11/03/2024
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО

Комисия Ин витро ще проведе първото си за годината заседание на 21 март 2024 година от 17 часа в зала 1302, Община Пазарджик. Комисията ще разгледа постъпилите през първото тримесечие на 2024 година заявления за финансово подпомагане на изследвания и процедури.