05/07/2022
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Обява за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД

15/06/2022


04/05/2022