10/03/2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.03.2022 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.

В срок до 11.04.2022 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл адрес: @ .

            На 12.04.2022 г. от 11:30 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.


2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.

3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „Бюджет и общинска собственост”.

4. Частична предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.

 

 24/02/2022
Линк за живото предаване на Редовната сесия на ОбС на 24.02.2022 г.

Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.02.2022 г. от 14:00 часа.

https://youtu.be/X09fRPVjXWw09/02/2022


21/01/2022
Линк за предаване на живо на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 21.01.2022 г.

Линк за предаване на живо на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 21.01.2022 г. от 14.00 часа.17/01/2022
СЪОБЩЕНИЕ

Комисия Ин витро ще проведе първото си за 2022 година заседание на 26 януари, сряда, от 15 часа в зала 1302, етаж 13, в сградата на Община Пазарджик.29/12/2021
Линк за предаване на живо на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 29.12.2021 г. от 14.00 часа.

Линк за предаване на живо на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 29.12.2021 г. от 14.00 часа.29/11/2021


25/11/2021
Линк за живо предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 25.11.2021 г.

Линк за живо предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 25.11.2021 г. от 14.00 часа

https://youtu.be/Xoale2FLZJY