Месечен график

Г Р А Ф И К

 

м. май 2024 г.

 

Тържествена сесия на 20.05.2024 г. /понеделник/ от 12.00 часа

Редовна сесия на 30.05.2024 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 23.05.2024 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

 

Постоянна комисия

Заседание ІІ

Зала

ПК „Култура”

27.05.2024 г.

понеделник

15:30 часа

 

1309

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

27.05.2024 г.

понеделник

16:30 часа

 

1309

 

ПК „Здравеопазване и социални дейности”

28.05.2024 г.

вторник

15:30 часа

 

1309

 

ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации, иновации”

28.05.2024 г.

вторник

15:30 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европ. програми и фондове, междунар. сътрудничество и инвест. политика”

27.05.2024 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Регионално развитие - УТОСИ”

28.05.2024 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт”

29.05.2024 г.

сряда

15:30 часа

 

1302

 

ПК „Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм”

29.05.2024 г.

сряда

15:30 часа

 

1309

ПК „Законност”

 

29.05.2024 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

сряда 08 май 2024 - 08:35:00