Дневен ред на постоянните комисии

Материалите могат да бъдат изтеглени от секция ДНЕВЕН РЕД - Проект на дневен ред за тържествена сесия на 20 май 2024 г.

       

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»

ДНЕВЕН РЕД

 За съвместно заседание на  ПК „Култура”,  ПК “Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм” и ПК „Жалби сигнали и предложения на граждани” на 16.05.2024 г. от 16:00 часа в 1309 зала, етаж 13

  

1.№462/13.05.2024 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

 Докладва: Десислава  Тодорова – общински съветник

   

   

ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”

ДНЕВЕН РЕД

 За съвместно  заседание на ПК „Законност” и  ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика” към Общински съвет – Пазарджик,  на 15.05.2024 г., от 16.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13

  

1.№462/13.05.2024 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

 Докладва: Златко Митрев – зам.- председател на Общински съвет

       

        

ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации”

ДНЕВЕН РЕД

 На съвместно заседание на ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации” и ПК  “Регионално развитие – Устройство на територията, общинска собственост и   инфраструктура” към Общински съвет – Пазарджик,  което ще се проведе на 15.05.2024 г. , от 16.00 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13.

  

1.№462/13.05.2024 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

 Докладва: инж. Валери Вълков – общински съветник

      

         

Постоянна комисия “Култура”

ДНЕВЕН РЕД

 За съвместно заседание на  ПК „Култура”,  ПК “Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм” и ПК „Жалби сигнали и предложения на граждани” на 16.05.2024 г. от 16:00 часа в 1309 зала, етаж 13

  

1.№462/13.05.2024 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

 Докладва: Десислава  Тодорова – общински съветник

  

      

Постоянна комисия “Законност”

ДНЕВЕН РЕД

 За съвместно  заседание на ПК „Законност” и  ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика” към Общински съвет – Пазарджик,  на 15.05.2024 г., от 16.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13

  

1.№462/13.05.2024 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

 Докладва: Златко Митрев – зам.- председател на Общински съвет

    

   

Постоянна комисия“Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт”

ДНЕВЕН РЕД

  За съвместно заседание на ПК “Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт ” и ПК “Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет Пазарджик,  на 16.05.2024 г., от 16.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж

  

1.№462/13.05.2024 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

 Докладва: Елисавета Георгиева – общински съветник

  

     

Постоянна комисия “Регионално развитие - устройство на територията, общинска собственост и инфраструктура”

ДНЕВЕН РЕД

 На съвместно заседание на ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации” и ПК  “Регионално развитие – Устройство на територията, общинска собственост и   инфраструктура” към Общински съвет – Пазарджик,  което ще се проведе на 15.05.2024 г. , от 16.00 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13.

  

1.№462/13.05.2024 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

 Докладва: инж. Валери Вълков – общински съветник

 

   

Постоянна комисия “Здравеопазване и социални дейности”

ДНЕВЕН РЕД

  За съвместно заседание на ПК “Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт ” и ПК “Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет Пазарджик,  на 16.05.2024 г., от 16.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж

  

1.№462/13.05.2024 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

 Докладва: Елисавета Георгиева – общински съветник

 

         

Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани” към Общински съвет – Пазарджик

ДНЕВЕН РЕД

 За съвместно заседание на  ПК „Култура”,  ПК “Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм” и ПК „Жалби сигнали и предложения на граждани” на 16.05.2024 г. от 16:00 часа в 1309 зала, етаж 13

  

1.№462/13.05.2024 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

 Докладва: Десислава  Тодорова – общински съветник

 

 

сряда 07 февруари 2024 - 08:57:23