Представителни групи

НОВОТО ВРЕМЕ

 

 1. Тодор Тодоров – председател на представителната група
 2. Георги Георгиев – зам.-председател
 3. Хари Харалампиев
 4. Ренета Камберова
 5. Александър Иванов
 6. Румен Димитров
 7. Георги Коприщенов
 8. Евгени Абаджиев
 9. Венелина Георгиева
 10. Иван Димитров
 11. Таня Димитрова
 12. Златко Митрев
 13. Христо Бързев
 14. Александър Шопов
 15. Сашо Ангелов
 16. Васил Янков

 

ГЕРБ

 

 1. Найден Шопов – председател на представителната група
 2. Иван Панайотов
 3. Илиян Вулянов
 4. Гинче Караминова
 5. Евтим Янев
 6. Борис Димитров
 7. Малина Консулова-Златева
 8. Николай Ангелов

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 1. Лилия Георгиева – председател на представителната група
 2. Лиляна Мърхова-Присадникова
 3. Чавдар Чавдаров
 4. Лазар Попов
 5. Велина Георгиева-Петкова

 

ОБЕДИНЕНИ ЗА ПАЗАРДЖИК

 

 1. Атанас Шопов – председател на представителната група
 2. Руди Синапов – зам.-председател
 3. Благо Солов
 4. Ангел Минков
вторник 28 април 2020 - 13:39:16