04/12/2023
ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК И ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

29/11/2023
ПОКАНА
За публично обсъждане на проект за Стратегия за управление на общинската собственост - мандат 2023-2027