Разположение на местата в Пленарна зала

 

С Х Е М А

разположение на общинските съветници в Пленарна зала

 

 

 

2

Александър

Иванов

 

3

 

Ренета

Камберова

4

 

Таня Димитрова

5

 

Тодор

Тодоров

6

 

Венелина

Георгиева

7

 

Найден

Шопов

8

 

Евтим

Янев

9

 

Иван

Панайотов

10

 

Лазар

Попов

11

 

Лиляна

Мърхова

 

12

 

Иван

Димитров

 

13

 

Златко

Митрев

14

 

Георги

Коприщенов

15

 

Георги

Георгиев

16

 

Йордана

Темнилова

17

 

Кирил Андонов

18

 

Гинче

Караминова

19

 

Малина

Златева

20

 

Руди

Синапов

21

 

Лилия

Георгиева

22

 

Благо Солов

23

 

Сашо Ангелов

 

24

 

Васил

Янков

 

25

 

Александър Шопов

26

 

Евгени

Абаджиев

27

 

Димитър

Петков

28

 

Бойка

Маринска

29

 

Борис Димитров

30

 

Николай Ангелов

31

 

Велина

Петкова

32

 

Чавдар Чавдаров

 

33

 

Христо Бързев

 

34

 

Антон Николов

 

35

 

Румен

Димитров

36

 

Арлин

Антонов

37

 

Мари Кемчев

38

 

Атанас

Шопов

39

 

Ангел Минков

40

 

Стоян Траянов

41

 

Илиян Вулянов

42

 

Свободно

43

 

Свободно

 

 

четвъртък 24 февруари 2022 - 11:45:00