24/04/2023
СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проект на Наредба за

20/04/2023
СЪОБЩЕНИЕ
Днес, 20.04.2023 г., на интернет страниците на Община Пазаржик и Общински съвет – Пазарджик беше публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик.

24/03/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2023 г.
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2023 г.

17/03/2023
СЪОБЩЕНИЕ
Комисия Ин витро ще заседава на 23-и март 2023 г.