06/12/2023
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО публикувани документи по проект на ПРАВИЛНИК НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБС

Днес, 6 декември 2023 г. на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик, бяха публикувани мотиви, проект за решение и проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В срок до 20-и декември 2023 година заинтересованите лица, граждани и организации могат да изпратят своите становища и предложения по проекта на електронната поща на Общински съвет – Пазарджик: @  или на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2,  стая 1311. Общественото обсъждане на предложения проект на правилник ще се проведе на 21 декември 2023 година от 11 часа в зала 1302 на същия етаж в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2.

29/11/2023
28/11/2023
Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г. от 17.00 часа

Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г. от 17.00 часа.


https://youtube.com/live/d0oJFuHds6s?feature=share