На 16-ти ноември 2023 година от 11 часа в Пленарна зала ще се проведе първата сесия на Общински съвет – Пазарджик, мандат 2023-2027 година.

В присъствието на областния управител и председателя на Общинската избирателна комисия клетва ще положи новоизбраният кмет на общината, общинските съветници и кметовете на кметства.