Други комисии

НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велина Георгиева-Петкова – общински съветник
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Панайотов – общински съветник
ЧЛЕНОВЕ:
1. Евгени Абаджиев – общински съветник
2. Златко Митрев – общински съветник
3. Представител на Дирекция „Социални дейности” в Община Пазарджик
4. Представител на Областна пробационна служба
5. Представител на Затвора – гр. Пазарджик


Комисия по чл. 6 от правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Шопов – общински съветник
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Борис Манев – общински съветник
ЧЛЕНОВЕ:
1. Гинче Караминова – общински съветник
2. Таня Димитрова – общински съветник
3. Велина Георгиева-Петкова – общински съветник
4. Благо Солов – общински съветник
5. Атанас Шопов – общински съветник
6. Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности” в Община Пазарджик
7. Д-р Илиян Траянов – началник на АГО в МБАЛ Пазарджик
8. Елена Попова – представител на фондация „Искам бебе”

сряда 02 декември 2020 - 10:38:42