На  основание чл. 68а от Закона за съдебната власт определената от Общинския съвет комисия ще изслуша всеки от допуснатите кандидати. Изслушването на кандидатите за Окръжен съд – Пазарджик ще се състои на 12 март 2024 г. /вторник/ от 12.00 часа на 13-ти етаж в Община Пазарджик. Изслушването на кандидатите за Районен съд – Пазарджик ще се състои на 12 март 2024 г. /вторник/ от 13.30 часа на 13-ти етаж в Община Пазарджик.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се приемат.

Приложени документи и допълнителна информация:

Становище на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Пазарджик:

(на основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт)

 

 1. Соня Христоскова Гъркова
 2. Снежана Николаева Гумнерова
 3. Янка Александова Коева
 4. Елена Георгиева Чишчиева
 5. Емилия Малинова Гаджева
 6. Снежана Костадинова Пискова
 7. Красимира Петрова Генова – Петрова
 8. Трепка Ангелова Мишева
 9. Петко Димитров Делчев
 10. Антоанета Сотирова Добрева
 11. Десислава Ангелова Георгиева
 12. Стефан Димитров Смиленов
 13. Соня Петкова Георгиева
 14. Виолета Димитрова Тодорова
 15. Румяна Спасова Тонкова
 16. Лиляна Кръстева Кузева

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Пазарджик

(на основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт)

 

 1. Цветана Петрова Василева
 2. Галя Василева Василева
 3. Мариана Василева Тинчева
 4. Пенка Василева Попчева
 5. Стоян Георгиев Томов
 6. Борис Атанасов Петков
 7. Йорданка Валериева Посталкова
 8. Елена Илиева Маджарова
 9. Мария Кирилова Шатарова
 10. Гергана Георгиева Бакърджиева
 11. Йорданка Стоянова Христова
 12. Кирил Славейков Стойчев
 13. Лазаринка Димитрова Костадинова
 14. Мария Георгиева Кралева
 15. Димитрийка Атанасова Кратунчева
 16. Надежда Петрова Михайлова
 17. Иванка Манолова Баракова
 18. Йордан Спасов Бараков
 19. Георги Добрев Присадников
 20. Пламен Асенов Калоферов
 21. Даниела Кирилова Димова
 22. Любка Михайлова Гаджева
 23. Вела Илиева Банкова
 24. Стоянка Иванова Чолакова
 25. Лиляна Костадинова Дончева
 26. Божурка Емилова Русчева
 27. Светла Димитрова Ангелова
 28. Георги Николов Павлов
 29. Йорданка Ангелова Стамболийска
 30. Мария Минкова Милева