Актуално

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО

понеделник 11 април 2022 - 10:30:20

Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни лица, с репродуктивни проблеми, ще заседава на 18 април 2022 г., от 16 часа в зала 1302, бул. България №2. Комисията ще разгледа заявленията за финансиране от фонд „Ин витро”, постъпили през второто тримесечие на 2022 г.