Комисия Ин витро ще заседава на 28.06.2023 г. /сряда/


от 15.30 часа в зала 1302 на Общинския съвет.

Комисията ще разгледа заявленията за финансово подпомагане на двойки и семейства, постъпили през второто тримесечие на 2023 година.