Актуално

СПРАВКА

понеделник 24 април 2023 - 13:55:59

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.

 

  Оригинал на документа в pdf  формат