ГРАФИК на постоянните комисии - м. април 2022 г.

Г Р А Ф И К

м. април 2022 г.

Извънредна сесия на 12.04.2022 г. /вторник/ от 14.00 часа

Редовна сесия на 27.04.2022 г. /сряда/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 20.04.2022 г. /сряда/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

Постоянна комисия

Заседание І

Заседание ІІ

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

06.04.2022 г.

сряда

17:00 часа

18.04.2022 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

06.04.2022 г.

сряда

16:00 часа

19.04.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Култура”

06.04.2022 г.

сряда

16:00 часа

19.04.2022 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

07.04.2022 г.

четвъртък

17:00 часа

20.04.2022 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

07.04.2022 г.

четвъртък

16:00 часа

20.04.2022 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

06.04.2022 г.

сряда

17:00 часа

18.04.2022 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

11.04.2022 г.

понеделник

17:00 часа

26.04.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

І-1302

ІІ-1309

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

11.04.2022 г.

понеделник

16:00 часа

26.04.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

11.04.2022 г.

понеделник

16:00 часа

26.04.2022 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

 

 

четвъртък 31 март 2022 - 12:28:59