ДЕКЛАРАЦИЯ за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на лицата по §2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.49,ал.1, т.2

 

 

По ред

Име и фамилия

Месторабота

Длъжност

Декларация по чл. 49, ал.1, т.2

1.

Ангел Налбатски

Кметство с. Паталеница/заключителна/

Кмет

Вх.№33/09.11.2023 г.

2.

Снежана Янкова - Шекерова

Кметство с.Ивайло/заключителна/

Кмет

Вх.№34/13.11.2023 г.

3.

Ангел Руков

Кметство с. Црънча/ежегодна/

Кмет

Вх.№35/20.11.2023 г.

4.

Марин Манолов

Кметство с. Априлци

Кмет

Вх.№36/20.11.2023 г.

5.

Лиляна Хаджиева

Кметство с. Мокрище /заключителна/

Кмет

Вх.№37/20.11.2023 г.

6.

Стефан Димитров

Кметство с. Сбор

Кмет

Вх.№38/20.11.2023 г.

7.

Георги Цонев

Кметство с. Драгор

Кмет

Вх.№39/20.11.2023 г.

8.

Костадин Карабончев

Кметство с. Овчеполци

Кмет

Вх.№40/21.11.2023 г.

9.

Кирил Андреев

Кметство с. Црънча

Кмет

Вх.№41/21.11.2023 г.

10.

Стоил Фърцов

Кметство с. Паталеница

Кмет

Вх.№42/21.11.2023 г.

11.

Николай Минчев

Кметство с. Сарая

Кмет

Вх.№43/21.11.2023 г.

12.

Светлана Андреева

Кметство с.Гелеменово

Кмет

Вх.№44/21.11.2023 г.

13.

Стоян Кузев

Кметство с. Юнаците

Кмет

Вх.№45/21.11.2023 г.

14.

Йордан Бакърджиев

Кметство с. Говедаре/заключителна/

Кмет

Вх.№46/22.11.2023 г.

15.

Емануил Христев

Кметство с.Главиница /заключителна/

Кмет

Вх.№47/23.11.2023 г.

16.

Светозар Генов

Кметство с. Главиница

Кмет

Вх.№48/23.11.203 г.

17.

Латинка Вълчева

Кметство с. Дебръщица

Кмет

Вх.№49/23.11.2023 г.

18.

Митко Хайдуков

Кметство с. Огняново

Кмет

Вх.№50/23.11.2023 г.

19.

Мария Загарьова

Кметство с. Величково /заключителна/

Кмет

Вх.№51/23.11.2023 г.

 20.

Цвятко Луджев

Кметство с.Ивайло

Кмет

Вх.№52/24.11.2023 г.

21.

Васил Методиев

Кметство с. Ал. Константиново

Кмет

Вх.№53/24.11.2023 г.

22.

Борислав Алексиев

Кметство с. Синитово

Кмет

Вх.№54/27.11.2023 г.

23.

Петкана Бекярова

Кметство с. Тополи дол

Кмет

Вх.№55./27.11.2023 г.

24.

Димчо Караиванов

Кметство с. Мало Конаре

Кмет

Вх.№56/27.11.2023 г.

25.

Димитър Вринчев

Кметство с. Черногорово

Кмет

Вх.№57/27.11.2023 г.

26.

Христо Христов

Кметство с. Мирянци

Кмет

Вх.№58/27.11.2023 г.

27.

Андон Андонов

Кметство с. Хаджиево

Кмет

Вх.№59/27.11.2023 г.

28.

Васил Рангелов

Кметство с. Росен

Кмет

Вх.№60/27.11.2023 г.

29.

Ангел Руков

Кметство с. Црънча /заключителна/

Кмет

Вх. №61/27.11.2023 г.

30.

Димитър Димитров

Кметство с. Ляхово

Кмет

Вх.№62/30.11.2023 г.

31.

Гриша Стоименов

Кметство с. Крали Марко

Кмет

Вх.№63/05.12.2023 г.

32.

Петър Гуглев

Кметство с. Величково

Кмет

Вх. №64/05.12.2023 г.

33.

Гурко Митев

Кметство с. Добровница

Кмет

Вх. №65/08.12.2023 г.

34.

Иван Янкулов

Кметство с. Звъничево

Кмет

Вх. №66/11.12.2023 г.

35.

Георги Спасов

Кметство с. Цар Асен

Кмет

Вх. №67/11.12.203 г.

36.

Недялка Нонова

Кметство с. Мокрище

Кмет

Вх. №68/13.12.2023 г.

37.

Георги Спасов

Кметство с. Братаница

Кмет

Вх. №69/13.12.2023 г.

38.

Георги Методиев

Кметство с . Говедаре

Кмет

Вх. №70/14.12.2023 г.

39.

Жоро Панчев

Кметство с. Пищигово

Кмет

Вх. №71/15.12.2023 г.

 

 

понеделник 14 юни 2021 - 12:39:09