Проект на ДНЕВЕН РЕД за тържествена сесия на 20 май 2021 г.

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на тържествена сесия на  20 май  2021 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Приветствия по случай 21 май – Празник на Пазарджик.

 2.Удостояване с „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”.

Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Временната комисия.

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 17 май 2021 - 14:23:10