ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на лицата по §2, ал.1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35, ал.1, т.1

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 

На лицата по §2, ал.1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35, ал.1, т.1

 

 

По ред

Име и фамилия

Месторабота

Длъжност

Декларация по чл.35,ал.1, т.1

 

1.

Николай Пъндезов

Община Пазарджик

Общински съветник

21.11.2023 г.

 

2.

Йордан Кожухаров

Община Пазарджик

Общински съветник

21.11.2023 г.

 

3.

Димитър Петков

Община Пазарджик

Общински съветник

21.11.2023 г.

 

4.

Борис Владов

Община Пазарджик

Общински съветник

21.11.2023 г.

 

5.

Найден Шопов

Община Пазарджик

Общински съветник

22.11.2023 г.

 

 6.

Любомир Гечев

Община Пазарджик

Общински съветник

22.11.2023 г.

 

7.

Георги Коприщенов

Община Пазарджик

Общински съветник

22.11.2023 г.

 

8.

Златко Митрев

Община Пазарджик

Общински съветник

22.11.2023 г.

 

9.

Валери Вълков

Община Пазарджик

Общински съветник

22.11.2023 г.

 

10.

Таня Колчакова - Янева

Община Пазарджик

Общински съветник

23.11.2023 г.

 

11.

Стоян Самунев

Община Пазарджик

Общински съветник

23.11.2023 г.

 

12.

Елисавета Георгиева

Община Пазарджик

Общински съветник

23.11.2023 г.

 

13.

Десислава Тодорова

Община Пазарджик

Общински съветник

23.11.2023 г.

 

14.

Васил Янков

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

15.

Георги Георгиев

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

16.

Десислава Георгиева

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

17.

Елена Маджарова

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

18.

Искро Бейков

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

19.

Йордана Темнилова

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

20.

Кирил Андонов

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

21.

Лазар Попов

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

22.

Лиляна Мърхова - Присадникова

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

23.

Росица Стайкова

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

24.

Сашо Ангелов

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

25.

Хари Харалампиев

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

26.

Чавдар Чавдаров

Община Пазарджик

Общински съветник

28.11.2023 г.

 

27.

Тодор Тодоров

Община Пазарджик

Общински съветник

01.12.2023 г.

 

28.

Калинка Минкова

Община Пазарджик

Общински съветник

01.12.2023 г.

 

29.

Атанас Качаков

Община Пазарджик

Общински съветник

01.12.2023 г.

 

30.

Иван Стоянов

Община Пазарджик

Общински съветник

04.12.2023 г.

 

31.

Трендафил Величков

Община Пазарджик

Общински съветник

07.12.2023 г.

 

32.

Стоян Павлов

Община Пазарджик

Общински съветник

07.12.2023 г.

 

33.

Иван Папазов

Община Пазарджик

Общински съветник

14.12.2023 г.

 

34.

Тодор Попов

Община Пазарджик

Общински съветник

14.12.2023 г.

 

35.

Тодорка Христова

Община Пазарджик

Общински съветник

14.12.2023 г.

 

36.

Александър Иванов

Община Пазарджик

Общински съветник

14.12.2023 г.

 

37.

Румен Димитров

Община Пазарджик

Общински съветник

14.12.2023 г.

 

38.

Ренета Камберова

Община Пазарджик

Общински съветник

14.12.2023 г.

 

39.

Ангел Василев

Община Пазарджик

Общински съветник

14.12.2023 г.

 

40.

Атанас Шопов

Община Пазарджик

Общински съветник

14.12.2023 г.

 

41.

Нона Загорска

Община Пазарджик

Общински съветник

14.12.2023 г.

 

42.

Благо Солов

Община Пазарджик

Общински съветник

20.12.2023 г.

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 

На лицата по §2, ал.1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35, ал.1, т.1

 

 

По ред

Име и фамилия

Месторабота

Длъжност

Декларация по чл.35,ал.1, т.1

 

1.

Светлана Андреева

Кметство с. Гелеменово

Кмет

20.11.2023 г.

 

2.

Марин Манолов

Кметство с. Априлци

Кмет

20.11.2023 г.

 

3.

Латинка Вълчева

Кметство с. Дебръщица

Кмет

20.11.2023 г.

 

4.

Стоян Кузев

Кметство с. Юнаците

Кмет

22.11.2023 г.

 

5.

Стоил Фърцов

Кметство с.Паталеница

Кмет

22.11.2023 г.

 

6.

Николай Минчев

Кметство с.Сарая

Кмет

22.11.2023 г.

 

7.

Костадин Карабончев

Кметство с. Овчеполци

Кмет

22.11.2023 г.

 

8.

Кирил Андреев

Кметство с.Црънча

Кмет

22.11.2023 г.

 

 9.

Светозар Генов

Кметство с.Главиница

Кмет

23.11.2023 г.

 

10.

Васил Методиев

Кметство с.Алеко Константиново

Кмет

23.11.2023 г.

 

11.

Димитър Димитров

Кметство с.Ляхово

Кмет

24.11.2023 г.

 

12.

Митко Хайдуков

Кметство с.Огняново

Кмет

24.11.2023 г.

 

13.

Цвятко Луджев

Кметство с.Ивайло

Кмет

27.11.2023 г.

 

14.

Петкана Бекярова

Кметство с. Тополи дол

Кмет

27.11.2023 г.

 

15.

Димитър Вринчев

Кметство с.Черногорово

Кмет

27.11.2023 г.

 

16.

Димчо Караиванов

Кметство с. Мало Конаре

Кмет

27.11.2023 г.

 

17.

Петър Куленски

Община Пазарджик

Кмет

27.11.2023 г.

 

18.

Христо Христов

Кметство с.Мирянци

Кмет

28.11.2023 г.

 

19.

Андон Андонов

Кметство с.Хаджиево

Кмет

28.11.2023 г.

 

20.

Васил Рангелов

Кметство с.Росен

Кмет

29.11.2023 г.

 

21.

Гриша Стоименов

Кметство с.Крали Марко

Кмет

05.12.2023 г.

 

22.

Петър Гуглев

Кметство с.Величково

Кмет

06.12.2023 г.

 

23.

Георги Спасов

Кметство с. Братаница

Кмет

13.12.2023 г.

 

24.

Борислав Алексиев

Кметство с.Синитово

Кмет

14.12.2023 г.

 

25.

Гурко Митев

Кметство с. Добровница

Кмет

14.12.2023 г.

 

26.

Иван Янкулов

Кметство с.Звъничево

Кмет

14.12.2023 г.

 

27.

Неделка Нонова

Кметство с.Мокрище

Кмет

14.12.2023 г.

 

28.

Георги Методиев

Кметство с.Говедаре

Кмет

15.12.2023 г.

 

29.

Георги Спасов

Кметство с.Цар Асен

Кмет

15.12.2023 г.

 

30.

Георги Цонев

Кметство с.Драгор

Кмет

15.12.2023 г.

 

31.

Стефан Димитров

Кметство с.Сбор

Кмет

15.12.2023 г.

 

32.

Жоро Панчев

Кметство с. Пищигово

Кмет

15.12.2023 г.

 

 

сряда 31 януари 2024 - 10:30:56