Г Р А Ф И К на постоянните комисии - м. януари 2021 г.

Редовна сесия на 27.01.2021 г. /сряда/ от 14.00 часа
Председателски съвет на 21.01.2021 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

20.01.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

Пленарна зала

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

20.01.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

Пленарна зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

21.01.2021 г.

четвъртък

16:30 часа

 

Пленарна зала

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

21.01.2021 г.

четвъртък

16:00 часа

 

Пленарна зала

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

22.01.2021 г.

петък

16:00 часа

 

Пленарна зала

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

25.01.2021 г.

понеделник

16:00 часа

 

Пленарна зала

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

25.01.2021 г.

понеделник

16:30 часа

 

Пленарна зала

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

26.01.2021 г.

вторник

16:00 часа

 

Пленарна зала

ПК „Законност”

 

26.01.2021 г.

вторник

16:30 часа

 

Пленарна зала

 

вторник 12 януари 2021 - 13:32:06