Протоколи на ПК 2024 година

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»

 

Протоколи:

2023 г.:

Протокол 1; Протокол 2;

2024 г.:

Протокол 1; Протокол 2 (doc), (pdf); Протокол 3; Протокол 4; Протокол 5;

ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – Пазарджик

Протоколи:

2023 г.:

Протокол 1; Протокол 2

2024 г.:

Протокол 1; Протокол 2 (doc), (pdf); Протокол 3; Протокол 4; Протокол 5;

Постоянна комисия “Култура”

Протоколи:

2023 г.:

Протокол 1; Протокол 2

2024 г.:

Протокол 1;  Протокол 2 (doc), (pdf);    Протокол 3; Протокол 4; Протокол 5;

Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик

Протоколи:

2023 г.:

Протокол 1; Протокол 2;

2024 г.:

Протокол 1;   Протокол 2 (docx), (pdf);   Протокол3; Протокол 4; Протокол 5;

Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – Пазарджик

Протоколи:

2023 г.:

Протокол 1; Протокол 2;

2024 г.:

Протокол 1;   Протокол 2 (docx), (pdf);  Протокол 3; Протокол 4; Протокол 5;

Постоянна комисия “Регионално развитие - устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – Пазарджик

Протоколи:

2023 г.:

Протокол 1; Протокол 2;

2024 г.:

Протокол 1;   Протокол 2 (doc), (pdf);  Протокол 3 ; Протокол 4; Протокол 5;

Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – Пазарджик

Протоколи:

2023 г.:

Протокол 1; Протокол 2

2024 г.:

Протокол 1;    Протокол 2 (docx), (pdf); Протокол 3; Протокол 4; Протокол 5

Постоянна комисия “Здравеопазване и социална политика” към Общински съвет – Пазарджик

Протоколи:

2023 г.:

Протокол 1; Протокол 2

2024 г.:

Протокол 1;   Протокол 2 (doc), (pdf);    Протокол 3Протокол 4; Протокол 5;

Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани” към Общински съвет – Пазарджик

Протоколи:

2023 г.:

Протокол 1; Протокол 2

2024 г.:

Протокол 1;    Протокол 2 (doc), (pdf);  Протокол 3Протокол 4; Протокол 5

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Предложение

Протокол 1;
четвъртък 11 януари 2024 - 08:01:24