График на постоянните комисии - м. август 2023 г.

Г Р А Ф И К

 

м. август 2023 г.

Сесия на 29.08.2023 г. /вторник/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 24.08.2023 г. /четвъртък/ от 10:30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

  

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

28.08.2023 г.

понеделник

15:00 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

28.08.2023 г.

понеделник

15:00 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

28.08.2023 г.

понеделник

15:30 часа

 

1302

ПК „Култура”

28.08.2023 г.

понеделник

15:30 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

28.08.2023 г.

понеделник

17:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

28.08.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

28.08.2023 г.

понеделник

17:00 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

28.08.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

28.08.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

 

 

петък 25 август 2023 - 10:45:34