График на постоянните комисии - м. юли 2023 г.

 

 

Г Р А Ф И К

 м. юли 2023 г.

 

Редовна сесия на 27.07.2023 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 20.07.2023 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

25.07.2023 г.

вторник

16:00 часа

 

1309

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

24.07.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1309

ПК „Култура”

24.07.2023 г.

понеделник

16:30 часа

 

1309

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

24.07.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

24.07.2023 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

25.07.2023 г.

вторник

16:30 часа

 

1309

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

25.07.2023 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

26.07.2023 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

26.07.2023 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

 

 

 

сряда 05 юли 2023 - 12:19:42