НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик