Проект на дневен ред за тържествена сесия на 19 май 2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на тържествена сесия на  19 май  2023 г. (петък) от 11.30 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

  1. Приветствия по случай 21 май – Празник на Пазарджик.

 

  1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината”, „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”.

Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Временната комисия.

 

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 17 май 2023 - 07:30:09