График на постоянните комисии - м. май 2023 г.

Г Р А Ф И К

 

м. май 2023 г.

 

Тържествена сесия на 19.05.2023 г. /петък/ от 11.30 часа

Редовна сесия на 30.05.2023 г. /вторник/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 22.05.2023 г. /понеделник/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

25.05.2023 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1309

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

25.05.2023 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК „Култура”

25.05.2023 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1309

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

29.05.2023 г.

понеделник

15:30 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

29.05.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

25.05.2023 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

29.05.2023 г.

понеделник

16:30 часа

 

1309

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

29.05.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1309

 

ПК „Законност”

 

29.05.2023 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

 

 

четвъртък 11 май 2023 - 17:36:40