График на постоянните комисии - м. март 2023 г.

Г Р А Ф И К

м. март 2023 г.

 

Редовна сесия на 24.03.2023 г. /петък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 17.03.2023 г. /петък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

23.03.2023 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1309

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

20.03.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Култура”

20.03.2023 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

21.03.2023 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

21.03.2023 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

23.03.2023 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

23.03.2023 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

22.03.2023 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

22.03.2023 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

 

вторник 07 март 2023 - 10:25:24