Други комисии

НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Мърхова-Присадникова – общински съветник;

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кожухаров – общински съветник;

ЧЛЕНОВЕ:

 

 1. Таня Колчакова-Янева – общински съветник;
 2. Румен Димитров – общински съветник;
 3. Представител на Дирекция „Социални дейности” към Община Пазарджик;
 4. Представител на Областна пробационна служба;
 5. Представител на Затвора – гр. Пазарджик.

 

 

Комисия по чл. 6 от правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Елисавета Георгиева –общински съветник

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Лиляна Мърхова-Присадникова;
 2. д-р Росица Стайкова;
 3. Йордана Темнилова;
 4. Благо Солов;
 5. Иван Папазов;
 6. д-р Елена Маджарова
 7. Димитрия Церова – Директор на Дирекция „Социални дейности”;
 8. Д-р Илиян Траянов;
 9. Елена Попова – представител на Фондация „Искам бебе”.

 

 

 

 

 

сряда 02 декември 2020 - 10:38:42