Постоянни комисии

 

ПК „Законност”

 

ПК „Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт”

Председател

Златко Митрев

Председател

Георги Георгиев

Зам.-предс.

Лиляна Мърхова-Присадникова

Зам.-предс.

Иван Папазов

 

Вержин Хугасян

 

Ренета Камберова

 

Димитър Петков

 

Ангел Василев

 

Тодор Тодоров

 

Борис Владов

 

Йордан Кожухаров

 

Кирил Андонов

 

Чавдар Чавдаров

 

Стоян Павлов

 

Благо Солов

 

Елисавета Георгиева

 

Николай Пъндезов

 

Александър Иванов

 

ПК „Финанси, бюджет, европ. програми и фондове, междунар. сътрудничество и инвест. политика”

 

ПК „Обществен  ред, сигурност и безоп. на движението, транспорт, комуникации и иновации”

Председател

Атанас Шопов

Председател

Валери Вълков

Зам.-предс.

Ангел Василев

Зам.-предс.

Стоян Самунев

 

Румен Димитров

 

Димитър Петков

 

Тодор Тодоров

 

Георги Коприщенов

 

Йордан Кожухаров

 

Кирил Андонов

 

Иван Стоянов

 

Лазар Попов

 

Георги Коприщенов

 

Тодор Попов

 

Вержин Хугасян

 

 

 

Десислава Тодорова

 

 

 

ПК „Регионално развитие-Устр. на територията, общ. собственост и инфраструкт.”

 

ПК „Здравеопазване,  и социални дейности”

Председател

Трендафил Величков

Председател

Елисавета Георгиева

Зам.-предс.

Николай Пъндезов

Зам.-предс.

Росица Стайкова

 

Александър Иванов

 

Елена Маджарова

 

Валери Вълков

 

Борис Владов

 

Стоян Самунев

 

Десислава Георгиева

 

Атанас Шопов

 

Йордана Темнилова

 

Румен Димитров

 

Васил Янков

 

Калинка Минкова

 

Тодорка Христова

 

Атанас Качаков

 

Калинка Минкова

 

ПК „Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм”

 

ПК „Култура”

Председател

Десислава Тодорова

Председател

Хари Харалампиев

Зам.-предс.

Нона Загорска

Зам.-предс.

Атанас Качаков

 

Стоян Павлов

 

Росица Стайкова

 

Иван Стоянов

 

Трендафил Величков

 

Лазар Попов

 

Нона Загорска

 

Сашо Ангелов

 

 

 

Искро Бейков

 

 

 

ПК по ЗПК

 

ПК  „Жалби, сигнали и предл. на граждани”

Председател

Чавдар Чавдаров

Председател

Десислава Георгиева

Зам.-предс.

Тодорка Христова

Зам.-предс.

Васил Янков

 

Георги Георгиев

 

Иван Папазов

 

Благо Солов

 

Хари Харалампиев

 

Златко Митрев

 

Лиляна Мърхова

 

 

 

Сашо Ангелов

 

 

 

Искро Бейков

 

четвъртък 04 януари 2024 - 16:50:00