График на постоянните комисии - м. юли 2022г.

Г Р А Ф И К

 

м. юли 2022 г.

 

Редовна сесия на 29.07.2022 г. /петък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 22.07.2022 г. /петък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

25.07.2022 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

26.07.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Култура”

26.07.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

27.07.2022 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

27.07.2022 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

25.07.2022 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

26.07.2022 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

28.07.2022 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

28.07.2022 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

 

 

сряда 06 юли 2022 - 12:56:48