Проект на дневен ред за тържествена сесия на 20 май 2022 г. (петък)

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на тържествена сесия на  20 май  2022 г. (петък) от 11.30 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

  

  1. Приветствия по случай 21 май – Празник на Пазарджик.
  2.  Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината” и с „Почетен знак на Община Пазарджик”.
    Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Временната комисия.

  Оригинал на документа 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 17 май 2022 - 11:57:26