ГРАФИК на постоянните комисии - м. май 2022 г.

Г Р А Ф И К

 м. май 2022 г.

Тържествена сесия на 20.05.2022 г. /петък/ от 11.30 часа

Редовна сесия на 31.05.2022 г. /вторник/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 23.05.2022 г. /понеделник/ от 10.00 часа

  

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

23.05.2022 г.

понеделник

16:00 часа

 

1309

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

23.05.2022 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Култура”

23.05.2022 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

25.05.2022 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

25.05.2022 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

23.05.2022 г.

понеделник

16:30 часа

 

1309

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

26.05.2022 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1309

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

26.05.2022 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

26.05.2022 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

 

 

  

сряда 04 май 2022 - 13:18:25