График на постоянните комисии - м. октомври 2021 г.

Изх. №............/.............2021 г.                              Утвърждавам: ………………

Хари Харалампиев

Председател на ОбС - Пазарджик

 

 

Г Р А Ф И К

м. октомври 2021 г.

 

Тържествена сесия на 12.10.2021 г. /вторник/ от 12.00 часа

Редовна сесия на 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 21.10.2021 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

20.10.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

21.10.2021 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК „Култура”

21.10.2021 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

25.10.2021 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

25.10.2021 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

26.10.2021 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

26.10.2021 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

27.10.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

27.10.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

понеделник 11 октомври 2021 - 07:29:37