График на постоянните комисии - м. юли 2021 г.

Г Р А Ф И К

 

м. ЮЛИ 2021 г.

 

Редовна сесия на 30.07.2021 г. /петък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 23.07.2021 г. /петък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

26.07.2021 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

26.07.2021 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Култура”

27.07.2021 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

27.07.2021 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

28.07.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

28.07.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

29.07.2021 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1309

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

29.07.2021 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

29.07.2021 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

 

 

понеделник 05 юли 2021 - 13:21:07