График на постоянните комисии - м. май 2021 г.

Г Р А Ф И К

 

м. май 2021 г.

 

Тържествена сесия на 20.05.2021 г. /четвъртък/ от 11.00 часа

Редовна сесия на 27.05.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 20.05.2021 г. /четвъртък/ от 10.00 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

18.05.2021 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

18.05.2021 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

19.05.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

19.05.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

25.05.2021 г.

вторник

15:30 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

25.05.2021 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

25.05.2021 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

26.05.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

1309

 

ПК „Законност”

 

26.05.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

ПК по ЗПКОНПИ

 

 

26.05.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

 

сряда 12 май 2021 - 08:11:12