График на постоянните комисии - м. април 2021

Г Р А Ф И К

 

м. април 2021 г.

 

Редовна сесия на 28.04.2021 г. /сряда/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 21.04.2021 г. /сряда/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

21.04.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

 

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

21.04.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

 

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

22.04.2021 г.

четвъртък

16:30 часа

 

 

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

22.04.2021 г.

четвъртък

16:00 часа

 

 

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

26.04.2021 г.

понеделник

15:30 часа

 

 

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

26.04.2021 г.

понеделник

16:00 часа

 

 

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

26.04.2021 г.

понеделник

16:30 часа

 

 

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

27.04.2021 г.

вторник

16:00 часа

 

 

ПК „Законност”

 

27.04.2021 г.

вторник

16:30 часа

 

 

 

вторник 06 април 2021 - 12:41:22