Проект на ДНЕВЕН РЕД за тържествена сесия на 20 май 2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам Общинския съвет на сесия на  20 май  2020 г. (сряда) от 11.30 часа в зала „Маестро Георги Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:

 


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приветствия по случай 21 май – Ден на Светите равноапостоли Константин и Елена и празник на Пазарджик.

2. Номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

3. Финансово подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които в условията на извънредно положение в държавата, породено от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт.
Докладва г-жа Гинче Караминова – председател на Временната комисия, избрана с Решение №98/29.04.2020 г. на ОбС - Пазарджик

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

    

   

вторник 19 май 2020 - 10:44:41