ГРАФИКна постоянните комисии - м. февруари2021 г.

 

Редовна сесия на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа
Председателски съвет на 18.02.2021 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

17.02.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

Пленарна зала

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

17.02.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

Пленарна зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

18.02.2021 г.

четвъртък

16:30 часа

 

Пленарна зала

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

18.02.2021 г.

четвъртък

16:00 часа

 

Пленарна зала

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

22.02.2021 г.

понеделник

16:00 часа

 

Пленарна зала

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

22.02.2021 г.

понеделник

16:30 часа

 

Пленарна зала

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

23.02.2021 г.

вторник

16:30 часа

 

Пленарна зала

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

24.02.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

Пленарна зала

ПК „Законност”

 

24.02.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

Пленарна зала

 

петък 05 февруари 2021 - 15:29:25