Протоколи на ПК 2021 г.

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Протокол №8
Протокол №9
Протокол №10
Протокол №11
Протокол №12

ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №1
Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5
Протокол №6
Протокол №8
Протокол №9
Протокол №10
Протокол №11
Протокол №12
Протокол №13
        
Постоянна комисия “Култура”
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Протокол №8
Протокол №9


Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Протокол №8
Протокол №9

Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Протокол №8
Протокол №9
       
Постоянна комисия “Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Протокол №8
Протокол №9
Протокол №10
Протокол №11
Протокол №12
 
Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1

Постоянна комисия “Здравеопазване и социална политика”  към Общински съвет – Пазарджик
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Протокол №8
Протокол №9


Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани”  към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №1


сряда 10 март 2021 - 13:15:00