График за Редовна сесия на 22.12.2020 г. и Извънредна сесия на 30.12.2020 г.

 

Г Р А Ф И К

 

м. декември 2020 г.

 

Редовна сесия на 22.12.2020 г. /вторник/ от 11.00 часа

Извънредна сесия на 30.12.2020 г. /сряда/ от 11.00 часа

Председателски съвет на 15.12.2020 г. /вторник/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание 1

Заседание 2

Зала

ПК „Култура”

 

16.12.2020 г.

сряда

16:30 ч.

29.12.2020 г.

вторник

15:00 ч.

Пленарна

зала

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

16.12.2020 г.

сряда

16:00 ч.

29.12.2020 г.

вторник

15:00 ч.

Пленарна

зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

17.12.2020 г.

четвъртък

15:30 ч.

29.12.2020 г.

вторник

15:30 ч.

Пленарна

зала

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

17.12.2020 г.

четвъртък

16:00 ч.

29.12.2020 г.

вторник

15:30 ч.

Пленарна

зала

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

18.12.2020 г.

петък

15:30 ч.

29.12.2020 г.

вторник

16:30 ч.

Пленарна

зала

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

18.12.2020 г.

петък

16:00 ч.

29.12.2020 г.

вторник

16:00 ч.

Пленарна

зала

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

17.12.2020 г.

четвъртък

16:30 ч.

29.12.2020 г.

вторник

16:30 ч.

Пленарна

зала

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

21.12.2020 г.

понеделник

16:00 ч.

29.12.2020 г.

вторник

17:00 ч.

Пленарна

зала

ПК „Законност”

 

21.12.2020 г.

понеделник

16:30 ч.

29.12.2020 г.

вторник

17:00 ч.

Пленарна

зала

 

понеделник 07 декември 2020 - 13:37:03