Г Р А Ф И К - м. ноември 2020 г.

 Изх. №............/.............2020 г.                                       Утвърждавам: ………………

Хари Харалампиев

Председател на ОбС - Пазарджик

 

 

Г Р А Ф И К

 

м. ноември 2020 г.

Редовна сесия на 27.11.2020 г. /петък/ от 14.00 часа,

зала „М. Г. Атанасов”

Председателски съвет на 19.11.2020 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

19.11.2020 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

19.11.2020 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

23.11.2020 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

23.11.2020 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

24.11.2020 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

24.11.2020 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

25.11.2020 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

26.11.2020 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК „Законност”

 

26.11.2020 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

 

четвъртък 05 ноември 2020 - 15:21:50