Г Р А Ф И К - октомври 2020 г.

Г Р А Ф И К

м. октомври 2020 г.

 

Тържествена сесия на 12.10.2020 г. /понеделник/ от 12.00 часа
Редовна сесия на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа
Председателски съвет на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

21.10.2020 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

21.10.2020 г.

сряда

17:00 часа

 

1302

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

22.10.2020 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1309

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

22.10.2020 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

26.10.2020 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

26.10.2020 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

27.10.2020 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

28.10.2020 г.

сряда

16:00 часа

 

1309

ПК „Законност”

 

28.10.2020 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

сряда 07 октомври 2020 - 12:00:25