Г Р А Ф И К - май 2020 г.

Тържествена сесия на 20.05.2020 г. /сряда/ от 11.30 часа
Редовна сесия на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа
Председателски съвет на 20.05.2020 г. /сряда/ от 10.30 часа

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

  

Постоянна комисия

Заседание І

Заседание ІІ

Зала

ПК „Култура”

 

 

19.05.2020 г.

вторник

16:30 часа

 

 

 

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

19.05.2020 г.

вторник

16:30 часа

 

 

 

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

19.05.2020 г.

вторник

15:30 часа

 

 

 

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

19.05.2020 г.

вторник

14:30 часа

 

 

 

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

19.05.2020 г.

вторник

15:00 часа

 

 

 

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

18.05.2020 г.

понеделник

15:00 часа

26.05.2020 г.

вторник

15:30 часа

 

 

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

18.05.2020 г.

понеделник

15:30 часа

26.05.2020 г.

вторник

16:30 часа

 

 

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

18.05.2020 г.

понеделник

16:00 часа

27.05.2020 г.

сряда

16:00 часа

 

 

ПК „Законност”

 

18.05.2020 г.

понеделник

16:30 часа

27.05.2020 г.

сряда

16:30 часа

 

 

 

 

петък 15 май 2020 - 10:43:42