Г Р А Ф И К - септември 2020 г.

Г Р А Ф И К

м. септември 2020 г.

 

Редовна сесия на 30.09.2020 г. /сряда/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 23.09.2020 г. /сряда/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

23.09.2020 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

23.09.2020 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

24.09.2020 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1309

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

24.09.2020 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

24.09.2020 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

28.09.2020 г.

понеделник

15:30 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

28.09.2020 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

29.09.2020 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Законност”

 

29.09.2020 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

 

четвъртък 03 септември 2020 - 08:24:02