Г Р А Ф И К - юли 2020 г.

    


Редовна сесия на 30.07.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа
Председателски съвет на 23.07.2020 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

23.07.2020 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

23.07.2020 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

24.07.2020 г.

петък

16:30 часа

 

1302

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

27.07.2020 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

27.07.2020 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

28.07.2020 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

28.07.2020 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

29.07.2020 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК „Законност”

 

29.07.2020 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

 

  

вторник 07 юли 2020 - 13:40:20