Проект на дневен ред за тържествена сесия на 20 май 2024 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на тържествена сесия на 20 май 2024 г. (понеделник) от 12.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

  

1. Приветствия по случай 21 май – Празник на Пазарджик.

 

2. Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината” и с Почетен знак „За граждански принос”.

         Докладва г-н Найден Шопов – Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет Пазарджик

Оригинал на документа

сряда 15 май 2024 - 08:59:57