График на постоянните комисии - м. февруари 2023 г.

Г Р А Ф И К

 м. февруари 2023 г.

 Редовна сесия на 23.02.2023 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 16.02.2023 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

21.02.2023 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

20.02.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1309

ПК „Култура”

20.02.2023 г.

понеделник

16:30 часа

 

1309

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

20.02.2023 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

20.02.2023 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

21.02.2023 г.

вторник

16:30 часа

 

1309

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

21.02.2023 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

22.02.2023 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

22.02.2023 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

 

понеделник 06 февруари 2023 - 14:23:55