График на постоянните комисии - м. декември 2022 г.

Г Р А Ф И К

 м. декември 2022 г.

 

Редовна сесия на 22.12.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Извънредна сесия на 30.12.2022 г. /петък/ от 11.00 часа

Председателски съвет на 15.12.2022 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

20.12.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

19.12.2022 г.

понеделник

16:00 часа

 

1309

ПК „Култура”

19.12.2022 г.

понеделник

16:30 часа

 

1309

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

19.12.2022 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

19.12.2022 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

20.12.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

1309

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

20.12.2022 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

21.12.2022 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

21.12.2022 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

 

петък 02 декември 2022 - 14:47:36