График на постоянните комисии - м. ноември 2022 г.

Г Р А Ф И К

 м. ноември 2022 г.

Редовна сесия на 24.11.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 16.11.2022 г. /сряда/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ  

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

22.11.2022 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

21.11.2022 г.

понеделник

16:00 часа

 

1309

ПК „Култура”

21.11.2022 г.

понеделник

16:30 часа

 

1309

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

21.11.2022 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

21.11.2022 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

23.11.2022 г.

сряда

16:00 часа

 

1309

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

22.11.2022 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

23.11.2022 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

 

ПК „Законност”

 

23.11.2022 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

 

 

понеделник 07 ноември 2022 - 13:18:57