За  2-ри юли 2024 г. е насрочено заседанието на Комисия Ин витро, на което ще бъдат разгледани заявленията за финансово подпомагане, подадени през второто тримесечие на годината. От месец април до  момента 8 двойки кандидатстват по програмата ин витро. Комисията ще заседава от 16 часа в зала 1302 на Община Пазарджик.